Rasyonelleştirilmiş Transdüser

Açıklanmış bir trandüser test sistemi tarafından tanınan kod dirençlerinden oluşur. Test sistemine açıklanmış bir transdüser bağladığınızda, transdüserin türü ve tam skala değeri sisteme kaydedilir.