Gerçek Kanal

Gerçek kanal, doğrudan numuneyi izleyen transdüserlerdeki verilerden ölçülen bir test veri kanalıdır. Örneğin, yük yük hücresinden, gerinim ekstensometreden. Gerçek kanal, türetilmiş kanal için bir veri kaynağı olabilir. Örneğin, Gerilme Yükün numune kesit alanına bölünmesiyle elde edilir.