Gevşeme

Sürünme nedeniyle bir malzemedeki gerilmenin azalma oranı. Alternatif bir terim gerilme gevşemesidir.