Tekrarlanabilirlik

Tekrarlanabilirlik; aynı parça üzerinde ve aynı koşullar altında, tek kişi ya da cihaz tarafından alınmış olan ölçümlerdeki değişim olarak tanımlanmaktadır. Değişimin onaylanan sınırlardan daha küçük olması durumunda bu ölçümün iyi tekrarlanabilirlik özelliğine sahip olduğu söylenebilmektedir. Tekrarlanabilir özellikteki ölçüm için gereki olan koşullar, aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir:

  • Aynı ölçüm prosedürü
  • Aynı gözlemleyici
  • Aynı koşullar altında kullanılan, aynı ölçüm cihazı
  • Aynı konum
  • Kısa süre içindeki tekrarlılık