Reoloji Testi

Reoloji testiyle, malzemelerin kuvvetlere karşı iç tepkisi analiz edilerek, maruz bırakılan baskının etkisi altında maddenin deformasyonu ölçülür. Polimer akış özellikleri tüm dönüşüm ve üretim proseslerinde önem teşkil etmektedir: malzeme akmaya zorlanır ve reolojik özellikler işlenebilirliği belirler.

Reoloji Testi Niçin Önemlidir?

Öncelikle, kullanışlı maddeler oluşturmak üzere bu gibi malzemelerin fabrikasyonu ve işlenmesinde akış dahil edilir. Bu nedenle, akışkan reolojisi polimer işlemeye bağlıdır ve ekstrüzyon, kalandırlama, lif eğirme ve katman havalandırma gibi işlemlerde baskı seviyelerini belirler. Benzer şekilde, reoloji artık baskıları, çevrim sürelerini ve hava basınçlı kalıplama, baskı kalıplama ve enjeksiyon kalıplama gibi kompozit işleme işlemlerinde boşluk oluşumunu etkiler. İkincisi, polimer kullanımında mekanik özellikler çok önemlidir ve mekanik davranış da reoloji tarafından etkilenir. Ayrıca, reolojik ölçümler ürünün özelliklerinin belirlenmesinde ve kalite kontrol işlemlerinde kullanılır. Bu tür ölçümler, çok bileşenli ve çok fazlı bir karışımın farklı bileşenlerinin etkileşiminin ve bu tür malzemelerin akış ve diğer özellikleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve anlaşılması için kullanılır.

Çeşitli Reolojik Davranış Türleri

Polimer eriyikler gibi kompleks akışkanların tüm reolojik özellikleri, deformasyon oranı (yırtılma oranı), moleküler ağırlık ve yapı, çeşitli dolgu ve katkı maddelerinin konsantrasyonu ve ayrıca sıcaklığa bağlıdır. Ayrıca, sabit deformasyon oranında bile, zamana bağlı olarak gerilmeler mevcuttur.