Sekant Esneklik Katsayısı

Bir gerilme-gerinim grafiğinde eğri üzerindeki herhangi bir noktada gerilmenin gerinime oranı. Orijinden gerilme-gerinim eğrisi üzerindeki herhangi bir noktaya çizilen çizginin eğimidir.