Küme Noktası

Model 8800 içindeki dalga biçimi kontrolü hareketlerinin aritmetik ortalaması, örn, dalga biçiminin pozitif veya negatif genliklerinin cebirsel toplamı. Kabaca, daha eski Instron Servohidrolik Test Sistemleri’ndeki “ortalama seviye”ye karşılık gelir.