Yırtılma Hızı

Yırtılma hızı; yırtılma modundaki (akışkanların tipik özelliği olup, birbiri üzerine kayan tabakalar olarak tanımlanmaktadır) deformasyon hızıdır. Saniyenin tersi [1/saniye] (SI birimleri) olarak ifade edilmesinden dolayı, saniyede birimsiz olan radyandan (sadece bir sayı) gelmektedir. Newtonian akışkanları için yırtılma hızı; akış hızı ile doğrudan orantılıdır ( verilmiş olan kanal geometerisi için) ve kanal duvarındaki maksimum değerin hesaplanması için basit bir ilişki kullanılmaktadır. Akışkanın Newton yasasına uymaması durumunda ise (özellikle tüm plastik eriyikler için mevcut durum); belirtilmiş olan ilişki sadece, duvar yırtılma hızına ait görünen değer olarak adlandırılan ilk yaklaşımı vermektedir. Gerçek duvar yırtılma hızı; Rabinowitsch düzeltmesinin uygulanmasıyla tahmin edilebilmektedir ve görünen değerden daha yüksektir.