Durdurma Blokları

Düşme çaprazkafasını düştükten sonra, tutmak (durdurmak) için kullanılan bloklar. Durdurma blokları, test yapılandırması ve numunenin yüksekliğine göre istenen yükseklikte bir grup oluşturmak üzere dikey olarak yapıştırılabilir.  En üstteki blok parçası darbeyi sönümlemek (soğurmak) için elastometrik bir durdurma bloğudur. Durdurma blokları titreşimlerin azaltılmasında darbe emiciler kadar etkili değildir.