Gerinim Sertliği Üssü

Plastik deformasyona neden olan gerilme ve dayanımdaki artışın ölçüsü. Şu denklemle birlikte gerçek gerilme ve gerçek gerinim ile bağlantılıdır:
s = s0d h s gerçek baskı, s0 birim gerinmedeki gerçek gerilme, d gerçek gerinim ve h gerinim sertliği üssü.