Gerinim oranı

Sadece metal test tipi. Gerinim hızı, mevcut verileri izleyen ve çekme gerinimi sensörü tarafından belirlendiği gibi kullanıcı tanımlı çekme gerinimi hızına erişmek için konum hızını değiştiren bir dış döngü yazılım algoritmasıdır. Yazılımdaki hız programı, numune gerinim hızının önceden tanımlanan bir seviye için kontrol edilmesine olanak sağlar. Elastik bölgede metaller ve sert veya yarı sert plastikler gibi, kesintisiz, sürekli deformasyon özellikleri gösteren malzemelerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu tür birçok malzeme, malzeme testi sırasında uygulanan gerilme hızına karşı duyarlıdır ve bu nedenle gerinim hızının kontrol edilmesi ya da en azından sınırlandırılması istenir (bazen zorunludur). Gerinim hızı doğruluk gereksinimi ve test edilecek numunenin özelliklerine göre kontrol edilebilen gerçek maksimum gerinim hızı. Numune sertliği azaldıkça ve akma daha kademeli hale geldikçe, daha yüksek gerinim hızı kullanılabilir.

Instron elektromekanik test makineleri genellikle konum kontrollü servo döngü kullanılarak sabit çaprazkafa yer değiştirme hızında (yani çaprazkafa hızı) çalışır. Sabit bir çaprazkafa yer değiştirme hızı gibi numune ve test sistemi özellikleri numune üzerinde, özellikle akma bölgesinde sabit bir gerinime neden olmayabilir. Bu nedenle gerinim hızının kontrol edilmesi gerekir. Hız modunda, yazılım istenen hıza erişmek için sürekli olarak çaprazkafa hızını değiştirir. Ekstensometre numune üzerindeki gerçek hızı kontrol eder ve yazılım test devam ederken istenen hızı devam ettirmek için sürekli olarak gerekli çapraz kafa hızını hesaplar. Çoğu çaprazkafa yer değişiminin kalıcı numune deformasyonuna dönüşmesinden dolayı, sabit gerinim hızını devam ettirmek için, malzeme akarken çaprazkafa hızı azalır.

Hız modu sadece monotonik (tek yönlü) testler için tasarlanmıştır ve üst ve alt akma veya kesintisiz akma olayı gibi kısa süreli etkiler sırasında gerinim hızının kontrol edilmesi için uygun değildir.