Gerilme

Bir numune üzerindeki yükün etkisi altındaki alana bölümü. Birçok mekanik testte kullanıldığı gibi, gerilme, uygulanan yük nedeniyle oluşan alandaki değişimler hesaba katılmaksızın orijinal kesit alanı temelindedir. Bu bazen geleneksel veya mühendislik gerilme olarak adlandırılır. Gerçek gerilme, yükün etkide bulunduğu anlık kesit alanına bölümüne eşittir.