Gerilme Genliği

Bir yorulma testinde bir numunenin gelişmiş dalgalı gerilmenin bir buçuk katı aralığıdır. Gerilme genliği, çoğunlukla, bir S-N diyagramı oluşturmak için kullanılır.