Gerilme Yığılması Faktörü

Bir çentik alanındaki en büyük gerilme veya diğer gerilme yükselticinin ilgili anma gerilmesine oranı. Mekanik davranışta gerilme yığıcıların etkisinin teorik belirtisidir. Gerilme yığılması faktörü genellikle deneysel yığılma çentik faktöründen veya dayanım azalma oranından daha yüksektir, çünkü, plastik deformasyondan kaynaklanan gerilme hafiflemesi hesaba katılmaz.