Gerilme Hızı

Genellikle yük hücresiyle ölçülen, zamana bağlı olarak gerilim değerinde meydana gelen artış olarak tanımlanmaktadır.