Gerilme Gevşemesi

Sabit bir sıcaklıkta uzatılmış sabit gerinime bağlı olarak bir malzemedeki gerilmenin azalması. Gerilme gevşemesi davranışı sürünme testinde belirlenir. Veriler çoğunlukla gerilme-zaman çizimi formunda sunulur. Gerilme gevşemesi oranı herhangi bir noktadaki eğrinin eğimidir.