Gerilme-Gerinim Diyagramı

Gerinim fonksiyonu olarak gerilme grafiği. Yükün bir malzemeye uygulandığı herhangi bir mekanik testten elde edilen verilerden oluşturulabilir ve sürekli gerilme ve gerinim ölçümleri eşzamanlı olarak yapılır. Basma, çekme ve burulma testleri için oluşturulur.