Gerilim Verme Hızı

Sadece metaller için olan test yöntemidir. Gerilim verme hızı; gerilim hızına göre belirlenen hızdır ancak konum kontrolü altında çalışmaktadır. Başlangıç hızı; gerilim verme hız değerinin, nominal elastisite modülüne bölünmesiyle ve sonrasında bu oranın numune ölçü boyu değeriyle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Başlangıç hızı = (Hedef Gerilim Hızı / Nominal Elastisite Modülü) * Numune Ölçü (Paralel) Boyu. Not: Test edilen malzemeye ait Nominal modülün mevcut olması gerekmektedir. Test ettiğiniz malzemenin nominal modül değerini bilmiyorsanız, modül belirlenmesi için numune üzerinde bir test yapmanız gerekmektedir. Arzu edilen gerilim verme hızı; yukarıda hesaplama kullanılarak, eş değer gerinim hızına dönüştürülmektedir. Gerinim hızı; Germe Hızı algoritması kullanılarak kontrol edilmektedir. Modül sadece, gerilimin gerinimle orantılı olduğu lineer elastik bölgede etkilidir. Gerilim ve gerinim arasındaki lineer ilişkinin bozulması durumunda ( akma sırasında oluşan), bu kontrol modu artık arzu edilen gerilim hızının elde edilmesini sağlayamamaktadır. Sonuç olarak, gerilim verme hızının kontrol modunun; sadece elastik bölgede ve akma durumundan önce kullanılması gerekmektedir (tipik olarak Test 1)