Burulma Testi

Bir burulma testi, malzemenin burulma özelliklerini belirlemek için çoğu malzemede uygulanabilir. Bu özellikler şunları içerir fakat bunlarla sınırlı değildir:

Bunlar benzer değilken, bir çekme testi sırasında belirlenebilen özelliklerle benzerdir. Aslında, tork ile açı şeması bir çekme testi ile üretilebilmiş olabilecek bir gerilme ve gerinim eğrisine çok benzerdir.

Bir Burulma Testi neden yapılır?

Pek çok ürün ve bileşen çalışmaları sırasında burulma kuvvetlerine maruz kalır. Biyomedikal kateter tüpleri, sviçler, bağlayıcılar ve otomatik direksiyon sütunları, bu tip burulma gerilmelerine maruz kalan sadece birkaç aygıttır. Bu ürünleri burulmada test ederek, üreticiler gerçek hayattaki servis koşullarını simüle edebilir, ürün kalitesini kontrol edebilir, tasarımları doğrulayabilir ve uygun üretim tekniklerinin uygulanmasını sağlayabilirler.

Burulma Testlerinin Tipleri

Burulma testleri, sadece dönüş hareketi uygulayarak ya da eksenel (gerilme ya da basma) ve burulmasal kuvvetleri uygulayarak yapılabilir. Burulma testinin tipleri üründen ürüne farklılık gösterebilir fakat genellikle bir hata, kanıt veya ürün çalışma testi olarak sınıflandırılabilirler.

  • Sadece Burulma: Sadece burulma yüklerinin test numunesine uygulanması.
  • Eksenel-Burulma: Eksenel (gerilme ya da basma) ve burulmasal kuvvetlerin test numunesine uygulanması.
  • Hata Testi: Ürünün, bileşenin ya da numunenin hata olana dek bükülmesi. Hata, numunedeki bir fiziksel kopma ya da bir kıvrılma/bozulma olarak sınıflandırılabilir.
  • Kanıt Testi: Bir burulmasal yük uygulamak ve bu tork yükünü sabit bir süreyle korumak.
  • Çalışma Testi: Ürünün burulma yükleri altında umulan şekilde çalıştığını doğrulamak amacıyla şişe kapakları, sviçler, çevirme kalemleri ya da direksiyon sütunları gibi tüm grup veya ürünlerin test edilmesi.