Burulma Deformasyonu

Burulma testindeki belirli bir torkun yol açtığı numunenin açısal yer değiştirmesi. Köşeli bükülmenin (radyan) ölçü uzunluğuna (inç) bölümüne eşittir.