Burulma Esneklik Katsayısı

Burulma yüklemesine bağlı olarak bir malzemenin esneklik modülüdür. Yaklaşık olarak yırtılma modülüne eşittir ve sertlik modülü olarak da bilinir.