Burulma Gerinimi

Burulma testindeki belirli bir torka ait gerinim. Burulma deformasyonunun numune yarıçapı ile çarpımına eşittir.