Burulma Gerilmesi

Burulma testindeki belirli bir torka bağlı olan bir malzeme içinde gelişmiş yırtılma baskısı. Şu denklemle hesaplanır:

Burulmasal Gerilme Eşitliği

burada T tork, r bükülme ekseninden numunenin en dıştaki lifine olan uzaklık ve J kutupsal eylemsizlik momentidir.