Terskanal

Test sisteminiz için daha çok kanal oluşturmanıza olanak sağlayan Instron özelliği adı. Bu kanallara ekstra transdüser bağlamanız için ek donanım gerekir. [Daha önceden Merlin yazılımının özel sürümlerinde Multichannel olarak bilinir].