Viskoelastisite

Viskoz olmasının yanı sıra önemli zaman aralığında denge değerine yaklaşan gerinim değerini arttıran gerilim (ya da tam tersi) uygulamasında, deformasyon enerjisini depolayan yetenek gibi belirli elastik özellikler gösteren malzeme özelliğidir. Viskoelastik malzemeler; sadece klasik akışkan mekaniği (Newtonian) ya da klasik elastik mekaniğinin (Hookean) kullanımıyla hassas şekilde açıklanamamaktadır. Polimer eriyiklerin reolojisi (akış davranışı); yapı, uzunluk ya da molekül etkileşimi ile alakalı olan viskoelastisitenin bir örneğidir.