Akma Noktası Uzaması

Bir akma noktası sergileyen malzemelerde, Akma Noktası Uzaması (YPE) süreksiz akmanın (baskıda bir artış olmazken gerinme arttığı alan) başlangıç ve bitişindeki numunenin uzaması arasındaki farktır.