Akma Dayanımı

Plastik deformasyon oluşturmaksızın bir malzemede gelişmiş olabilecek en büyük gerilmenin göstergesi. Bir malzeme, belirli bir kalıcı deformasyon sergilediğindeki baskıdır ve elastik sınıra pratik bir yaklaşımdır. Ofset akma dayanımı bir gerilme-gerinim diyagramı ile belirlenir. Belirli bir gerinim tarafından, gerilme-gerinim eğrisi ile diyagramın doğru parçasına paralel olan bir çizginin kesişim noktasına karşılık gelen baskıdır. Metaller için ofset, genellikle %0,2 olarak belirlenir, örn, ofset çizgisi ile 0 baskı ekseninin kesişimi %0,2 gerinimdedir. Plastikler için ofset genellikle %2’dir.