Akma Değeri

Yükte bir artış olmaksızın deformasyonda işaretli bir artış olduğunda yapışkan eklemdeki gerilmedir.