Sıfır baskısı

Instron servohidrolik test sistemleri sıfırların kaldırılması özelliğine sahiptir ve bu, komut dalga biçiminin mutlak sıfırını bir ofsete ya da “görünen” sıfıra öteler. Kullanımdaki tam ölçek erimine ilişkisi küçük olan bir dalga biçimi kullanıldığında çözünürlüğü arttırmak için kullanılır. Ayrıca, aktivatör, normal veya mutlak sıfır konumundan yerleşik geniş kıskaçlara ya da uzun numunelere kaydırıldığında da kullanılır.