Dinamik ve Yorulma Testi Sistemleri

Instron; 1000 N' dan 2500 kN' a kadar olan kapsamlı aralığa sahip, tamamen entegre olmuş dinamik ve yorulma test sistemleri sunmaktadır. Servohidrolik, servo-elektrik ve lineer motor teknolojilerinin birleştirilmesiyle birlikte belirtilmiş olan test aletleri; yorulma, dinamik ve statik testlere ait geniş uygulama alanlarını kapsamaktadır. Bu uygulamalar; yüksek çevrimli yorulma, düşük çevrimli yorulma, termo-mekanik, çatlak ilerlemesi ve büyümesi çalışmaları, kırılma tokluğu, iki eksen, eksenel-burulma, çoklu-eksen, yüksek gerinim hızı, yarı statik, sürünme, gerilme-gevşeme ve diğer dinamik ve statik test türlerini içermektedir.

Test Sistemleri