Gelişmiş Termomekanik Yorulma (TMF) Test Sistemleri

Termomekanik Yorulma (TMF) sistemleri, işlemler sırasında genellikle gaz tribünleri ve benzer ekipmanların maruz kaldığı mekanik yükleme ile birleşmiş kompleks termal döngünün etkilerini simule eder. Eşsıcaklık (izotermal) yorulmadan daha komplike olan TMF testleri, yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan birçok malzeme ve parçanın ömrünü değerlendirmede daha iyidir. Yüksek sıcaklıkta malzeme testi sistemleri ile birleştirilmiş dinamik ısıtma ve soğutma sistemi, daha kompleks mekanik ve termal döngülerde başarılıdır.