Termomekanik Yorulma (TMF) sistemleri, işlemler sırasında genellikle gaz tribünleri ve benzer ekipmanların maruz kaldığı mekanik yükleme ile birleşmiş kompleks termal döngünün etkilerini simule eder. Eşsıcaklık (izotermal) yorulmadan daha komplike olan TMF testleri, yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan birçok malzeme ve parçanın ömrünü değerlendirmede daha iyidir. Yüksek sıcaklıkta malzeme testi sistemleri ile birleştirilmiş dinamik ısıtma ve soğutma sistemi, daha kompleks mekanik ve termal döngülerde başarılıdır.

LCF 8862 system


Low Cycle Fatigue (LCF)
 

Low Cycle Fatigue systems can assess the fatigue performance of materials at elevated isothermal temperatures.
 
 
 


More Info

Termomekanik yorulma (TMF) Test Sistemleri


Termomekanik yorulma (TMF) Test Sistemleri

Termomekanik Yorulma Sistemleri, termal döngüsellik ve mekanik yorulmasının sonuçlarını simüle ederler ve diğer Instron test sistemleri ile bir arada kullanılabilirler.
 
 
 
 


Daha fazla bilgi

Instron Elektro-Termal Mekanik Test (ETMT)


Elektro-Termal Mekanik Test (ETMT)
 

Instron'un Elektro-Termal Mekanik Test Sistemi, termal ekspozür ile mekanik ve fiziksel özellikleri ve mikro-yapısal stabiliteyi ölçebilir.
 
 
 
 


Daha fazla bilgi