Sarkaç Darbe Test Cihazları

Instron sarkaçları, malzemelerin doğru ve tekrarlanabilir darbe testi için ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. Metallerin, polimerlerin, kompozitlerin ve son ürünlerin araştırma & geliştirme ile kalite kontrol testlerinde mekanik ve fiziksel özelliklerini saptamak için kullanılır. Sarkaç testi ailesi Charpy, Izod ve Çekme testlerini uluslararası standartlara göre yapmaktadır. Gerinimölçerle donatılmamış sistemler (uninstrumented system) soğurulan muylakenerji değerini gösterir. Sarkaçı gerinimölçerle donatarak (instrumented system) malzemelerin darbeye nasıl tepki verdiği daha kapsamlı bir şekilde incelenebilir. Bu bilgi, malzemenin kopmasını ve dinamik tepkisini değerlendirmede çok gerekli bir bilgidir.

Test Sistemleri