Sünme Kalibrasyonu

Sünme Makinası Kalibrasyonu

Instron kalibrasyon Laboratuvarları sünme makinelerinin uluslararası ISO7500-1 ve ISO7500-2 standartlarına uygun kalibrasyonlarının yapılması ve onaylanması için akredite edilmiştir.

Bunlar, çekme özelliğindeki tek eksenli sünme testi olan ISO 204’e tabi olan müşteriler için tanımlanmış standartlardır.

Sünmenizi Ne zaman Doğrulatmanız Gerekir?

Sünme testi sistemi uyguladığınız zaman verilerin sağlam olduğundan emin olmanız gereklidir. Makinanıza verilen Instron onayı size sisteminizin belirli performans gereksinimlerinde nasıl çalıştığı hakkında bilgi verir ve makinanızın güncel kalibrasyon sertifikasına sahip olduğunu gösterir. Instron sünme kalibrasyonları ISO standartları doğrultusunda izlenebilir teçhizatlarla ve tam eğitimli ve onaylanmış kalibrasyon ekipleri ile yapılmaktadır. Bu kalibrasyon işlemleri, ISO9000 ve ISO/IEC17025 standartlarının gerektirdiği tam entegre bağımsız kalibrasyon raporlarını sağlamaktadır.

Bu onaylama işleminin yapılması özellikle makina ilk kez çalıtırılacağı zaman veya ana parçalarından biri değiştirildiği zaman çok önemlidir. Ayrıca, sünme makinasının periyodik bakım programı dahilinde onaylama işlemlerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Sizin test ve kalite planlarınıza uygunluğu garanti etmek için eğer sünme testi süresi sonunda güncel onaylama tarihini aşılacaksa, onaylama işlemlerinin sünme testi bitiş tarihinden önce yapılması gerekmektedir.

Hangi Standart Kullanılmalı?

ISO 7500-1

Bu standart, yük hücreleri, iyileştirme ve göstergeden oluşan bir kuvvet ölçüm sisteminden oluşan test makinaları için uygulanır.

ISO 7500-2

Bu standart aşağıda tanımlanmış test makinası tipleri için uygulanır:

  • Kılavuzlu veya kılavuzsuz ağırlıklı makinalar
  • Üstten veya alttan manivelalı makinalar
  • Jokey ağırlıklı makinaları, üstten veya alttan manivelalı
  • Yukarıdaki tiplerin herhangi bir kombinasyonu

Tüm kalibrasyon sertifikalarımız ISO/IEC17025 doğrultusunda tüm test laboratuvarı için gereken kapsamlı kesinlik ölçümlerini sağlamaktadır.

Instron’un Kapsamlı Servisi

Onaylama işlemi sadece makina uygun çalışır durumdaysa yapılmalıdır. Instron Servis Mühendisi uygulanan yük kalibrasyonuna başlamadan önce sistemin etkilenmemesini garantilemek adına cihazda bulunabilecek kenar, destek noktası, taşıyıcı, rulman ve çene aşınmaları için cihazın genel bir ön incelemesini yapar.

  • Sabit veya kolona monteli çaprazkafalarda gevşeme kontrolü yapar
  • Manivela sisteminin çalışma menzilinde serbest salınımını kontrol eder
  • Makinanın, titreşim veya yerel sıcaklık farklılıkları gibi çevresel şartlardan ters biçimde etkilenip etkilenmediğini kontrol eder
  • Yük dizgesinin merkezinden geçen güç uygulama çizgisinin mümkün olduğunca uygun mesafede olup olmadığını kontrol eder
  • Yapısal sistemlerin ve çene sistemlerinin eksensel güç uygulamalarına dayanımını kontrol eder

Bu kontrol işlemlerinin tamamlanmasıyla, test makinası tarafından uygulanan yük onaylanabilir. Diğer firmaların kalibrasyon ekipmanları ve metodları sadece belirli versiyonlarda veya kapasitelerde çalışabilirlerken Instron gerekli olabilecek tasarım ve tamir işlemlerini sunabildiği için her tür çeşitliliğin üstesinden gelir.