Yer Değiştirme Doğrulaması

Yer Değiştirme Doğrulaması Standartları Nelerdir?

Instron® Avrupa bölgesi için, hız kalibrasyonlarında NVLAP akreditasyonlu yüksek doğruluklu ölçüm ve geliştirilmiş sertifakalar sunan prosedürleri kullanmaktadır. Kuzey Amerika için, ASTM E 2309 Malzeme Test Aletlerinde Yer Değiştirme Ölçüm Sistemleri ve Cihazlarnın Doğrulanması için Standart Uygulamar 2005 yılının Mart ayında piyasaya çıkmıştır. Instron NVLAP(lab kodu: 200301-0) akreditasyonlu ASTM E 2309 ve ISO/IEC 17025 ile tam uyumlu yer değiştirme doğrulaması ve NIST tarafından izlenebilir ölçüm standartları kullanmaktadır.

Yer Değiştirme Doğrulamasına İhtiyacım Var mı?

Yer değiştirme doğrulamasının yararları cihazınızın kullanım ve uygulamasına göre çeşitlilik gösterebilir. Makinenizin yer değiştirme ölçüm sistemini kalibre etmeniz için aşağıdaki maddelerden herhangi birinin sisteminize uygunluğuna bakmanı gerekir:

  • Yer değiştirme test sonucu olarak rapor ediliyorsa veya yer değiştirme test ihtiyaçlarınız için kritik bir öneme sahipse.
  • Eksensometre kullanımının mümkün olmadığı durumlarda, gerinim karakterizasyonu için piston başlığı uzatması kullanılıyor ise,
  • Bir numune ya da komponentin yer değiştirme karakteristiği piston başlığı uzatması ile belirleniyor ise,
  • Yer değiştirme okumasına ihtiyaç duyuluyor ya da piston başlığı/tetikleme mekanizmasının yeri kesin belirli ve tekrarlanabilir ise,
  • Genellikle servohidrolik sistemlerde bulunan LVDT, menzili boyunca doğrusal değilse,
  • Yer değiştirme ya da konum okumaları sisteminizi control etmek için kritik ve operator ya da test altındaki nesne için herhangi bir güvenlik etkisi yaratabiliyor ise,

Sınırlamaları Anlamak

Yük altındaki durumlarda numune geriniminin net olarak ölçümünün belirlenmesinde ekstensometre kullanımı en uygun çözümdür.

Standart yer değiştirme doğrulama servisleri yük olmayan koşullarda yapılmaktadır. Yük olmayan durumlarda yapılan yer değiştirme doğrulamaları, yer değiştirme dönüştürücüleri ve ilgili elektronik ve yazılım sistemlerinin doğru bir şekilde çalışıp, uygun ölçümleri yaptığını belirlemek için kullanılır. Operatörler, yük olmayan durumlardaki yer değiştirme verileri ile test sırasında alınan yer değiştirme verilerini karşılaştırırken dikkatli olmalıdırlar. Yük altında gerçekleştirilen testlerde numunenin yerini değiştirebilecek bir çok kaynak bulunmaktadır. Bu sebeple, yük olmayan durumlar ile gerçek numune yer değiştirmesi her zaman direk olarak karşılaştıralamaz.

Yük olmayan durumlardaki yer değiştirme okumaları ile yük altındaki okumalar arasındaki tipik farklar aşağıda belirtilmektedir:

  • Tornavida Makineleri: Piston başlığı, vida ve yük hücresi sapmaları , vites veya sürücü kayış sertliği ve geri tepme, kavrama veya armatür sapmaları, numune/kavrama etkileşimi, rulman ve sürücü somonu bükülmeler
  • Servohidrolik Makineler: Piston başlığı, kolon ve yük hücresi sapmaları, kavrama veya armature sapmaları, numune/kavrama etkileşimi, piston kolu ve tetikleme mekanizması sapmaları ve makine yağı sıkıştırılabilirliği

Yük olmayan durumlardaki yer değiştirme doğrulama kalibrasyonu en düşük gereksinimleri gösterecek bir doğruluğa sahip olması gerekir. Bu durumda alınan düşük doğruluk, testin de düşük doğrulukla gerçekleşeceği manasına gelecektir.

Piston Başlığı Okumalarının Kullanılması

Düşük Yük ve/veya Yüksek Uzanımlarda Gerçekleşen Testler: Bu durum, yük yapısı yüksek kalite ve iyi koşullarda olduğu sürece, piston başlığı okumalarının kullanılmasının geçerli olduğu durumdur. Uygulamanın doğruluk gereksinimlerine göre, numuneden tarafından oluşmayan sapmalar hesaplanmalı ya da tahmin edilmelidir.

Yüksek Yük veya Düşük Uzanımlarda Gerçekleşen Testler: Verilerin ne anlama geldiği ve numunedeki çökmelerle nasıl ilişkilendirildiği konusunda dikkat edildiği durumlarda yer değiştirme verileri geçerliliğini korur. Bu uygulamalrda eksensometre kullanılması genellikle tavsiye edilir.

Uyumluluk Düzeltmesi ile Gerçekleştirilen Testler: Bu özellik, yer değiştirme okumalarından numune dışından kaynaklanan sapmaların çıkarıldığı bazı malzeme test yazılımlarında bulunmaktadır. Test koşulları ve yük yapısının kalitesine bağlı olarak, çok iyi bir yaklaşıkla gerinimin belirlenmesini sağlar. Bu tekniğin geçerli olabilmesi için öncelikle yer değiştirme ölçümlerinin doğrulanması gerekmektedir.&

Numunenin Kritik Olduğu Durumlarda Gerçek Gerinimin Ölçülmesi: Bu tip durumlarda, kalibre edilmiş ekstensometreler kullanılmalıdır.

Özellikler ve Açıklamalar

Standart doğrulama, müşteri tarafından belirlenmiş bir menzil içerisindeki on veri noktası içermektedir. Piston başlığı ya da tetikleme mekanizmasının konumları NPL tarafından direk olarak izlenebilir yer değiştirme gerçekleştiren cihaz ile karşılaştırılacaktır. Bu standart makineye eklenmiş olarak gelecektir. Mühendisler üretilen verileri okuyup, Instron Servis mühendisleri tarafından kullanılan kalibrasyon yazılımlarına gireceklerdir.

Labaratuarlardaki Kalibrasyon Programlarının Yönetimini Nasıl Geliştirebilirim?

Instron hayatı sizin için kolaylaştırır. Ekipmanlarınız ve iş yerinize ait bütün bilgileri veritabanımızda saklıyoruz. Böylelikle sizin belirlediğiniz kalibre tarihlerini takip etmeyi, zamandan kazanarak planlı, rahat ve zamanında kalibrasyonlar gerçekleştirmeyi sağlıyoruz. Doğrulama işlemi tamamlandığında, Instron mühendisleri ilgili sertifika ve veri raporlarının çıktısını alarak ilgililere teslim eder. İlgili veriler ve sertifakalar, Instron fabrikasında bulunan güvenli veritabanlarında elektronik olarak yedeklenir ve ihtiyaç halinde kullanılabilir. Instron’un yüksek eğitimli kalibre mühendisleri ekipmanınızın özelliklerini bilirler. Olası problemleri erkenden tanımlayabilir, koruyucu bakımları gerçekleştirebilirler, cihazınızın düzgün kullanım ve idaresini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.