Sertlik

Instron® Wilson® Kalibrasyon Laboratuarı, tüm Wilson sertlik cihazlarının kalibrasyonunu sağlayacak kapasiteye sahiptir. Wilson Rockwell® test bloklarının kurulumunu sağlar ve NIST hariç Kuzey Amerika’da en iyi sertlik ölçüm yeteneğine sahiptir.

Rockwell Test Blokları ve Kalibrasyon Setleri

Standart Rockwell test blokları, istediğiniz zaman test cihazınızın doğruluğunu kolayca ölçmenizi sağlar ve tüm modellerin standart olarak periyodik kullanımında önerilir. Bloktaki okuduğunuz test okuması iile sertlik numaralarının karşılaştırılması,cihazın dikkat gerektirip gerektirmediğini gösterir. Endüstri standartları sağlanarak Rockwell test blokları üst düzey dikkat ile üretilir ve kalibre edilir. En ileri doğruluktaki eklem ekipmanı üzerinde tamamlanan Rockwell test blokları, beş mikro inçten (CLA) daha az yüzey yükseliği oranına sahiptir; test ve destek yüzeyleri düzdür, kalibre edilmiş önceki haliyle paraleldir.

Rockwell test cihazları, titiz gereksinimleri olan az ve çok yükler ile derinlik ölçümü sistemlerinin titiz gereksinimleri ile test bloğu kalibrasyonu uyumu sağlamak için Wilson Standartlar Laboratuvarında kullanılır. Yük ve derinlik ölçümleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsi (NIST) tarasından izlenebilir. Kalibrasyon süreçlerinin sürekli izlenmesinde tarihi Rockwell standartlarına gore control edilmiş, sıfır toleranslı Brale® delici, ana blokları kullanılır. Bu test blokları çeşitli sertlik aralıkları için mevcuttur. Sipariş verirken; sertlik aralığınızı ve test yaparken kullanacağınız ölçülere en yakın olanı belirtiniz.

Kalibrasyon Setleri

En zahmetli gereksinimler için (SPC birleşiki değişken çalışmalar dahil) Rockwell kalibrason setleri, tümü çok benzer seviyede kalibre edilmiş iki veya üç test bloğı ve bunlarla eşlenmiş delici içerir. Kalibrasyon setleri, test bloğunun veya kullanılan delicinin durumu hakkında bir sorunuz olduğunda güven duymanız için daha yüksek standart sağlar.Tüm Rockwell dereceleri için kalibrasyon setleri mevcuttur.

Sertlik Testi Cihazlarının Doğrulanmasında ASTM Standardları

Metalik Malzemelerin Brinell Sertlik Testleri için E-10 Standard Test Yöntemi

Referans Belgeler
Açıklama
E-140 Metaller için sertlik birimleri çevrim tablosu

E-18 Metalik Malzemelerin Rockwell Sertlik ve Rockwell Yüzeysel Sertlikleri için Standart Test Yöntemler

Referans Belgeler
Açıklama
A-370 Pirinç plaka, şerit, tabaka, bar ve disklerin özellikleri (boşluklar)
B-19
B36/B36M Pirinç tabaka, plaka, çelik ve yuvarlanmış barın özellikleri
B96 Bakır-silikon alaşımı tabaka, plaka ve yuvarlanmış barların genel amaçlar ve araç basıncı özellikleri
 B97

E- 92, 1Kgf’de 120 Kgf’ye kadar Metalik Malzemelerin Vickers Sertlik Testi için Test Yöntemi Standartı

Referans Belgeler
Açıklama
E140 Metaller için sertlik birimleri çevrim tablosu
E384 1 gf’dan 1 Kgf’ye kadar mikrosertlik için standart test yöntemleri

E-104 Metalik Malzemelerin Hızlı Sertlik Ucu Testleri

Referans Belgeler
Açıklama
E4

Test cihazlarının kuvvet doğrulaması için teknikler

E10 Metalik malzemelerin Brinell sertlikleri için test yöntemleri

E-110 Taşınabilir Sertlik Testi Cihazı ile Metalik Malzemelerin Sertlik Ucu Testleri

Referans Belgeler
Açıklama
E10                                                   
Metalik malzemelerin Brinell sertliği için test yöntemleri

E18 1 Kgf - 120 Kgf arası metalik malzemelerin Vickers  sertlik'i için standart test yöntemleri

E92
E140

Metaller için sertlik birimleri çevrim tablosu (Brinell Sertlik, Vickers Sertlik, Rockwell Sertlik, Rockwell Yüzeysel Sertlik ve Knoop Sertlik arasındaki ilişki)


E-384 1 gf - 1 Kgf arası Malzemelerin Mikrosertlikleri için Standard Test Yöntemleri

Referans Belgeler
Açıklama
E3 Mikroskopi terminolojisi
E122
E175
E691 Test yönteminin doğruluğuna karar vermede laboratuvar içi çalışma gerçekleştirme uygulaması