Kalibrasyon Standartları

Kalibrasyonda Standartların Rolü

Instron® Kalibrasyon Servisi, malzeme test sistemlerinizin kalibrasyonunu ve doğrulanmasını sağlamakla birlikte ISO veya ASTM gibi kabul edilen uluslararası standartlara her zaman uymaktadır. Malzeme test ekipmanlarının birçok bakımdan doğrulanmasını kapsayan standartların çoğu mevcuttur.

Niçin Standartlar Kullanılır?

Ulusal veya uluslararası bir standart izleyerek kalibrasyon yapmanın bir büyük faydası, tüm dünyadan toplanan uzmanlar kullanılarak geliştirilen en uygun metodolojinin sağlanmasıdır. Böyle standartlarda belirtilen geçerlilik kriterleri, ulusal ve uluslar arası bir konsensus ile piyasa tarafından yapılır ve kabul edilir.

Mevcut standartlara sahip olmanın faydası, eğer kalibrasyon sağlayıcınız bu standartlara uyuyorsa test ekipmanınızı uluslararasınca onaylanmış bir yöntemle kontrol edildiğinin garantisini verebilirsiniz demektir. Dolayısıyla, sonuçlarınız tüm dünyada kabul görecektir.

Kabul gören standartlar mevcut değilse, akredite edilmiş bir laboratuar UKAS, NVLAP ve COFRAC gibi kendi akreditasyon biriminden bu iş için onay alıp kendi prosedürlerini uygulayacaktır. Eğer bir prosedür Uluslararası Laboratuar Akreditasyon Örgütü (ILAC) üyesi tarafından onaylanırsa, işinizin yüksek bir standartla yapılacağının güvencesini verebilirsiniz. ILAC, tüm dünyada akreditasyon birimleri ile laboratuarlar arasında yüksek standartların sürdürülmesinden emin olmak için kurulmuş uluslar arası bir organizasyondur.

Materyal Testinde Hangi Kalibrasyon Standartları Önemlidir?

Instron Kalibrasyon Servis’lerinde, yerel ihtiyaçlarınıza uygun olarak standartlara ve uluslararası standartlara göre, tüm malzeme test sistemlerinizi kalibre edebilme kapasitesine sahibiz.

Aşağıda, kalibrasyon laboratuarlarımızdan akredite edilmiş onaylama servislerin tüm listesi bulunmaktadır:

UKAS tarafından akredite edilmiş laboratuarımız aracılığıyla Avrupa çapındaki kalibrasyon servislerimiz

NVLAP tarafından akredite edilmiş laboratuarımız aracılığıyla Amerika ve Asya genelindeki kalibrasyon servislerimiz

NATA tarafından akredite edilmiş laboratuarımız aracılığıyla Avustralya servislerimiz

Kalibrasyon Sağlayıcısına Nasıl Güvenebilirim?

Kalibrasyon laboratuvarlarımız, akredite edilmiş olup; test etme ve kalibrasyon laboratuvarları için yeterliliği ve gereksinimleri belirten uluslararası kabul görmüş bir standart olan ISO17025 ile tam bir uyum içerisindedir. Laboratuarlar, bu bağlayıcı gereklilikleri yerine getirmek için resmi olarak kendi kendilerini organize etmek ve uygunluğun devamlılığını kanıtlamak için akreditasyon birimlerince düzenli bir denetime tabi olmak zorundadırlar.

UKAS, NVLAP ve COFRAC gibi ulusal temelli akreditasyon birimlerinin hepsi ILAC üyesidir.

Niçin Kendi Sistemimi Kalibre Edemiyor ve Kendi Prosedürlerimi Kullanamıyorum?

Eğer ekipmanınızı onaylatmak için uygun referans aletlerine sahipseniz kendi sisteminizi kendiniz kalibre edebilirsiniz. Fakat, ihtiyaçlarınıza uygun kalibrasyon çeşidi önemlidir. Materyallerinizin test şartnamelerinin, kontratlarının ve kalite poliçelerinin –ki bunlar kalibrasyon gerekliliklerini ve sıklıklarını dikte edebilmektedir- satır aralarını okumak önemlidir. Benzer şekilde, müşterileriniz sizin normal olarak yapabileceğiniz kalibrasyon seviyesinden daha üst bir seviyede kalibrasyon da bekleyebilir. Örnek olarak, referans ekipmanınız ulusal bir standarda göre olabilir; bunun anlamı, bu aletlerinizi düzenli bir şekilde belirli standartlara göre onaylamanız gerektiğidir. Aksi halde kalibre etmeniz gereken birçok sisteminiz olursa, bunları kendinizin yapması ekomonik olarak sizin zararınıza olacaktır.