Gerinim Ölçer Cihazın Kalibrasyonu

Ne zaman Ekstensometrenizi Doğrulatmanız gerekir?

Testlerinizde gerinim ölçümünü bulmada ekstensometre kullanıyorsanız verinin sağlamlığından ve güvenilirliğinden emin olmak istersiniz. Gerinim ölçüm sisteminizin Instron® tarafından yapılacan kalibrasyonu, sisteminizin ne kadar güvenilir ve doğru çalıştığına dair bilgi verir.

ISO, EN veya ASTM standardlarına dayanan birçok test yöntemi, test cihazının belirli performans gereklerini yerine getirmesini şart koşar ve geçerli kalibrasyon sertifikasını bu uyumluluğun kanıtı olarak görür.

Instron gerinim kalibrasyonları, tamamen eğitimli ve akredite kalibrasyon elemanları tarafından, ISO veya ASTM yöntemleri kullanılarak ulusal ölçüm enstitüleri tarafından izlenebilir kalibrasyon ekipmanları ile gerçekleştirilmektedir.Bu tarz kalibrasyonlar, tam doğrulukta bağımsız ISO 9000 ve ISO 17025’in gereksinimlerini yerine getiren bir kalibrasyon raporu sağlar.

Gerinim kalibrasyonları, ölçü uzunluğunun belirlenmesinde ve gerinimsel yerdeğiştirmelerde doğru ve güvenilir denetim sağlar. Yer değiştirme (sehim) doğrulaması , ekstensometrenin çalışma aralığını karşılayacak şekilde tam olarak uyarlanır.

Gerçek Doğrulama Yapmak

Kalibrasyoncunuzu seçerken, ekstensometrenizin kapasitesini tamamen karşılayabilecek ekipmana sahip olduğunu bilmek çok önemlidir. Bazı ekstensometreler numune üstüne direk sabitlenmiştir ve numune tarafından tamamen desteklenmektedir. Başkaları ise test cihazına montajlanmıştır ve temas halindeki kolları, optik veya video teknikleri ile numunenin yer değiştirmesini ölçer. Bazı kalibrasyon firmalarının ekipmanı ekstensometrenizin sadece bir kolunu hareket ettirir, diğerini ise mobil bırakır. Bu yaklaşım numuneye montajlı ekstensometreler için uygundur fakat cihaza montajlı olanlar için ideal olmayabilir. İki kolun da hareket ettirilmesi ekstensometrenin gerçekteki çalışmasına daha yakın bir yaklaşımdır ve tek koldan sehim verme yönteminin eksiklerininde görülmesini sağlar.

Instron çeşitli özel ekstensometrelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için kalibrasyon ekipmanlarını tasarlanmıştır. Instron, uygulama ve ekstensometre tipinize göre ekstensometrenizin kapasitesini ölçmeye en uygun kalibrasyonu üstlenecek gerekli ekipmana ve uzmanlığa sahiptir.

Gerinim Doğrulama Standartları - Hangisi Seçilmeli?

Malzeme testlerinde ekstensometre doğrulaması için iki adet uluslararası kabul gören standard yöntem vardır.

  • ISO 9523: Metalik malzemeler- Tek eksen testlerinde kullanılan ekstensometrelerin kalibrasyonu
  • ASTM E 83: Ekstensometre Sisteminin Sınıflandırılması ve Doğrulaması için Standart yöntemler

İki standart benzer olsa da doğrulma ve sınıflandırmada küçük farklara sahiptir. Ihtiyaç ve test gereksinimleriize en iyi uyacak doğrulama yöntemi seçmelisiniz. Test yönteminin kalibrasyon sınıfını veya kullanılacak ekstensometrenin derecesinin belirlediği durumlarda bu seçim test program tarafından belirlenmektedir. Avrupa’da genellikle kullanıcılar gerinim doğrulamasında ISO 9513’ü seçerken; Kuzey Amerika’da ASTM E 83 kalibrasyonunu tercih edilmektedir.

Instron İhtiyaçlarınıza Uyan Her Yöntemin Kalibrasyonunu Sağlar

Kauçuk ve plastik gibi metal olmayan malzemeler için doğrulama yöntemi düşük gerinim ölçümü kullanan ISO 9513 standartı uygun bir yöntem sunmaz. Yüksek gerinim ölçümü kullanan ISO 5893 daha uygun bir standarttır. Bu standart özel bir doğrulama standartı değildir fakat kauçuk ve plastik ekstensometreleri için detaylı gerinim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. ASTM E 83 ise hem düşük hem yüksek gerinimli uygulamalarda kullanılabilir.