Sıcaklık Doğrulama

Neden Sıcaklık Doğrulaması?

Uygun olmayan sıcaklıkta bir testi gerçekleştirilmesi veya bir sürecin devam ettirilmesi alınan kötü sonuçların en yaygın sebebidir. Sıcaklıktaki dalgalanma, doğruluk veya tekdüzelik (uniformite) için önemlidir; ürünün kalitesini düşürür ve test verisinde tutarsızlığa yol açar. Sıcaklık ölçüm sistemlerinin doğrulaması, doğru yöntem ve prosedürler için sık sık yetersiz kalmaktadır. Bu probleme hitap etmek adına Instron® ; laboratuvarların ve ilgili üretim süreçlerinin birçok ortak gereksinimini karşılayacak, çok sayıda sıcaklık doğrulaması yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntemler ISO/IEC 17025 ile tamamen uyumludur, uygulandıkları zaman test verinizin geçerli olduğundan ve süreçlerinizin doğru şekilde kontrol edildiğinden emin olabilirsiniz.

Doğrulama Ekipmanları

Doğrulama yaptığımız tipik ekipman örnekleri:

  • Instron, SFL ve diğer birçok markanın ürettiği sıcaklık kabini ve fırınlar
  • Isı davranışı ve tamamlama (bitirme) ekipmanı
  • Tümü ısı kontrolü kullanan test ekipmanı
  • Çeşitli üretim süreçleri için sıcaklık kontrolü

Açıklama (Tanım)

Instron, sıcaklığın tam yanına yerleştirilen kalibre ısılayrışımla (termokupl) yerinde doğrulama gerçekleştirir ce sistemin okuduğu değerle kendi değerini karşılaştırır.

Sıcaklık Aralığı

-30 den +500° C

(-30 ve 500 arasında yaklaşık 1° ‘ye kadar çıkabilenbelirsizlik)

Laboratuvarımın Kalibrasyon Programının Yönetimini Nasıl Geliştirebilirim?

Ekipman ve yerinizle alakalı tüm bilgiler veri ambarımızda saklanır. Bu sayede yeniden kalibrasyon günlerini (size özel) izlemeye devam edebiliriz. Böylece zamanında önce çağırıp, uygun programı ayarlayarak zamanında kalibrasyon yapabiliriz. Instron’un mühendisi, doğrulama tamamlandığında sertifika basabilir ve ayrılmadan önce yerinde veriye ilişkin raporu verebilir. Veri ve sertifika, Instron’un güvenli veri ambarında yedeklenir ve gerektiğinde geri çağırılabilir.