IQOQ Destek Servisleri

Yükleme ve servis mühendisi ekibimiz, IQOQ süreci tasarımına destek olacak doğrulama ve belgeleme servisleri sağlar; Instron® test ekipmanı ve yöntemlerinizin kullanım amacına uygun olup; kapsamlı ve geçerli test sonuçlar ürettiğinden emin olmanıza imkan verir(per 21 CFR 820.72).

Yükleme Niteliği (IQ) Destek Servisleri

Yükleme nitelik süreçleri, sisteminin doğru yüklenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu amaçla düşünülenler ve belgelendirilenler:

  1. Yükleme durumları
  2. Güvenlik özelliklerinin operasyonu
  3. Sistem manuelleri ve belgelerinin sağlanması
  4. Çevresel etkenler (çevrenin durumu)
  5. Uygun servisler ve alt yapı hizmetleri

Instron manuelleri, uygulanabilir olan sistem gereksinimlerinin sağlanmasında kullanılmalıdır. Ön yükleme ve yükleme belgelendirmesi, yükleme işleminin doğru gerçekleştiğinden emin olunmasını sağlar.

Operasyonel Nitelik Destek Servisleri

Operasyonel nitelik süreçleri, test sisteminin düzgün çalıştığının ve geçerli sonuçlar üretebildiğinin doğrulanması için tasarlanmıştır. Bu doğrulama planında; sistem çalışmasının doğrulanması, transdüser doğrulaması ( kuvvet, gerinim, hız, yer değiştirme veya sıcaklık), yazılımın işlevselliğinin kontrolü ve hesaplamaların doğrulanması mevcuttur.

Yazılım İşlevselliğinin Kontrolü:

  • Yazılım hesaplamalarının tasarlandığı şekilde doğru çalıştığından emin olmak ve bunu gösterebilmek için yazılım işlevselliği kontrolü yapılır.
  • Bu kontrol, sisteminizle tam örtüşecek şekilde gerçekleştirilir; sizin kullandığınız “Test Tipi” ve “Dil” seçenekleri kontrol edilir.
  • Hesaplama Test Birimi (Takımı), Instron yazılım ekibi tarafından derlenen bir dokümandır. Girdi olarak belirli veri setleri kullanan yazılım testinin beklenen test sonuçlarıyla, sisteminizde Test Yöntemleri ve Veri Dosyalarının tekrar çalıştırılmasıyla alınan sonuçların karşılaştırılmasını içerir. Beklenen sonuçlar; Mathcad, Excel, el ile hesaplama ve görsel tespit gibi çeşitli bağımsız yöntemler kullanılarak bulunmuştur. Her bir hesaplamaya özgü veri sayfası elde edilmekte ve yazılımın test esnasında aldığı sonuçlara eklenmektedir.

Özel yazılım hesaplamalarını doğrulayan ve hesaplamada kullanılan her alogritmanın açıklamasını sağlayan servisler önerebiliriz.

Özetle, doğrulama servislerimiz Yükleme ve Operasyonel Niteleme için Tam Sertifika sağlar. Bu sayede, Instron tarafından sisteminizde/yazılımızda başarılı şekilde IQOQ servis ve destekleyeci doğrulamaların gerçekleştirildiği belgelenmiş olur.